NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

Poziv za podnošenje predloga projekata

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje predloga projekata Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama u čije   ciljeve delovanja spadaju negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i/ili poboljšanja položaja.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA
Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 28. februara 2014. godine u 12 časova.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija možete preuzeti OVDE.