NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

Ugovor o dodeli sredstava za učešće u sufinansiranju projekta koji se finansira iz fondova Evropske unije u 2014. godini

Ugovorom o dodeli sredstava za učešće u sufinansiranju projekta koji se finansira iz fondova Evropske unije u 2014. godini, zaključenim dana 14.11.2014. godine, između Pokrajinskog sekretarijata za finansije – Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Opštine Vrbas u okviru Javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, opštini Vrbas su dodeljena bespovratna sredstva u iznosu od 57.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti od 6.799.085,40 dinara, namenjena za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz projekta ''Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Velikog bačkog kanala-opštine Kula i Vrbas'' za fazu koja se realizuje u 2014 godini  "Izgradnja kanalizacione mreže u pet sela u opštini Vrbas - Izgradnja fekalne kanalizacije za deo naselja Kolonija šećerane i naselja u  industrijskoj  zoni" po Programu iz IPA 1 komponente "Komunalna infrastruktura – kanalizacija" i regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana vezanih za dodelu ovih sredstava.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Vrbas je izradila celokupnu konkursno-projektnu dokumentaciju i podnela prijavu na predmetni Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Marko Kovačev
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Prilog:

 UGOVOR O DODELI SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANjU PROJEKTA  KOJI SE FINANSIRA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE U 2014. GODINI