NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

Konkurs za dodelu sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014.

У оквиру Програма подршке развоју иновативних кластера у 2014. години, Национална агенција за регионални развој расписала је јавни позив за доделу бесповратних средстава. Рок за пријаву је петак, 10. октобар 2014. године. Програм спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Кластери су правна лица, географске концентрације међусобно повезаних предузећа, специјализованих добављача, пружаоца услуга, предузећа у повезаним секторима и повезаних институција у подручјима у којима међусобно конкуришу, али и сарађују.

Општи циљ Програма јесте повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника повезивањем у кластере, као и јачање сарадње микро, малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама.
Јавни позив и пратећа документација су доступни у прилогу.

Додатне информације можете добити у Канцеларији за локални економски развој општине Врбас.