NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

Vrbas u programu "Misli globalno - privlači lokalno"

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Vrbas učestvovala je u edukativnom programu Fonda za podršku investicija u Vojvodini - VIP, pod nazivom "Misli globalno - privlači lokalno". Dugoročni cilj programa bio je da lokalne samouprave "usvoje strategije i alate koji će im pružiti mogućnost da dođu u fokus većem broju potencijalnih investitora, kao i da prezentacije o njihovim investicionim potencijalima izgledaju profesionalno i nose sve relevantne informacije za investitore".

"Učešćem u programu opština Vrbas izradila je kvalitetnu prezentaciju svih svojih potencijala. Utvrđeno je činjenično stanje na terenu: broj i obrazovna struktura raspoložive radne snage, definisani su najperspektivniji sektori za investiranje, konkretni investicioni projekti, infrastrukura, zatim subvencije koje pruža opština, primeri stranih kompanija koje već posluju u opštini. Stranica Invest Vrbas sadrži sve relevantne informacije za potencijalne investitore, dok su potencijali opštine Vrbas predstavljeni i na sajtu VIP Fonda", saopštila je Tatjana Jovović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Prezentacija namenjena stranim investitorima data je na engleskom jeziku, a u zavisnsti od zainteresovanosti investitora iz zemalja van engleskog govornog područja biće prevedena i na druge jezike.

"Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je izradom ove prezentacije imala za cilj da lokacije svoje opštine učini što vidljivijim, pruži osnovne informacije o poslovnoj klimi i time privuče pažnju potencijalnih investitora", rekla je Jovović.