NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013.

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu (''Službeni list APV'' broj 39/12 i 26/13-rebalans) i Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini („ Službeni list APV“ broj 6/13,13/13, 31/13 i 45/13)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,
VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

raspisuje

KONKURS
za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu
proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

1. Predmet konkursa

je dodela podsticajnih sredstava za kupovinu opreme i sistema za zagrevanje za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne
vrednosti investicije.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 44.081.270,00 dinara.

3. Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici:

- Fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 65 godina; mala pravna lica,preduzetnici i zemljoradničke
zadruge – upisana u registar privrednih subjekata i u registar poljoprivrednih gazdinstava,registrovani podnosioci prijava moraju biti na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za podnošenje Konkursne prijave je do  02.12.2013.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija možete preuzeti ovde.