NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

KONKURS o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Republika Srbija
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 2) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/2009 i 10/2013 - dr. zakon), člana 34. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/2013), člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (2) i člana 9. Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 20/2013, 21/2013-ispr., 63/2013 i 90/2013) i člana 11. Pravilnika o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Službeni glasnik RS”, broj 81/2013), raspisuje

K O N K U R S

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ
PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

SVRHA KONKURSA

Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Rok za podnošenje Konkursne prijave je do  01.12.2013.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija možete preuzeti ovde.