NOVOSTI - KLER Opštine Vrbas

Odluka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljsto i zaštitu životne sredine o dodeli sredstava iz budžeta AP vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljsto i zaštitu životne sredine je nakon sprovedenog i realizovanog Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata doneo odluku o dodeli sredstava iz budžeta AP vojvodine u 2014. godini, kojom je opštini Vrbas dodeljeno 850.000,00 dinara za sufinansiranje izrade Plana detaljne regulacije bloka 25 u Vrbasu. Potpisivanje predmetnog ugovora, po osnovu donete odluke o dodeli sredstava, uslediće u mesecu septembru 2014. godine.

 Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Vrbas, je u ime opštine Vrbas, i u saradnji sa JP „Direkcija za izgradnju“ Vrbas, pripremila i kompletirala celokupnu projektnu dokumentaciju i podnela prijavu na predmetni Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljsto i zaštitu životne sredine.