CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA VRBASA

 

Opšti cilj ekonomskog razvoja proizilazi iz težnje za postizanjem višeg, realno ostvarljivog nivoa razvoja i boljeg kvaliteta života stanovništva, uz uvažavanje principa održivog razvoja. Iz navedenog obezbedili bi se uslovi koji podrazumevaju ekonomski razvijeno i regionalno konkuretno, infrastrukturno opremljeno i saobraćajno pristupačno područje, sa očuvanom prirodnom sredinom i zaštićenim kulturnim nasleđem i efikasnom lokalnom administracijom.

Bržim privrednim, ekonomskim razvojem i jačanjem konkuretnosti, opština Vrbas će stvarati uslove i mogućnosti da razvoj zasniva na principima održivog razvoja, što podrazumeva odgovoran odnos prema resursima i prirodnim vrednostima, životnoj sredini i kulturnom nasleđu.