OPŠTINA VRBAS - OPŠTE INFORMACIJE

Opština Vrbas nalazi se na prelazu između središnjeg i južnog dela Bačke i administrativno pripada Južnobačkom okrugu. Površina opštine Vrbas iznosi 376 km2, što je oko 1,75% površine Vojvodine. Vrbas je administartivni centar, udaljen je 40 km od Novog Sada i spada u subregionalne centre Vojvodine. Opštini pripadaju i naselja Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Kucura, Ravno Selo, Savino Selo i poljoprivredno dobro Kosančić .

Kroz teritoriju opštine prolazi infrastrukturni koridor auto-puta E-75 koji predstavlja važnu drumsku vezu Evrope i Jugozapadne Azije i magistralna železnička pruga Beograd-Subotica-Mađarska, kojom se odvija javni putnički i teretni železnički saobraćaj evropskog značaja. Teritoriju opštine preseca vrlo razvijena mreža kanala koji pripadaju hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav: Vrbas-Bezdan, Bečej-Bogojevo i Savino Selo-Novi Sad. Povoljan saobraćajni položaj je čini veoma atraktivnom za buduća investiranja.

Smernice za uređenje i razvoj koje proističu iz Prostornog plana Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 13/96) upućuju na sledeće:

  • razvoj Vrbasa, kao većeg gradskog centra, bazira se na preradi šećerne repe, suncokreta, mesa, mleka i slično jer za ovo postoji izuzetna sirovinska baza, i odlične mogućnosti za njeno stalno unapređivanje;
  • sa aspekta razvoja javnih službi, veći centri, kakav je Vrbas, imaju funkciju razvoja;
  • sa demografskog aspekta, s’ obzirom na raspoložive prednosti i potencijale, Vrbas treba da obezbedi stabilnu funkcionalnu strukturu uz minimalni porast broja stanovnika, uz jačanje veza u okviru podsistema naselja;
  • u okviru saobraćaja treba iskoristiti prednosti dobre drumske i železničke povezanosti, a stvarati uslove za korišćenje plovnih puteva.