GOVEDARSKA FARMA, Ravno Selo

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: ,,Carnex’’ a.d.
Adresa: Kulpinski put bb
Ukupna površina zemljišta: 16 ha, 88 a, 88 m2
Kontakt telefon: +381 21 705 028; +381 21 7954 076; +381 21 7954 056 Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Vrbas.
Naziv objekta (hale): Nekadašnja govedarska farma
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale) : Ukupna površina uknjiženih objekata 1.767 m2  (I - 546 m2; II - 528 m2; III – 554 + 88 m2; IV – 51,70 m2)
Godina gradnje: 1949-68. 
Dimenzije (m × m):  I – 60 x 9,10m; II – 44 x 12 m; III – 55,4 x 10 m + 10 x 8,8 m; IV – 9,4 x 5,5 m
Tip konstrukcije: /
Trenutno stanje: Objekti su uklonjeni i teren je u potpunosti očišćen od građevinskog materijala 
Namena objekta: /
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Prostorni plan opštine Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 07/2011)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa  obavezna je izrada urbanističkog projekta 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne, u toku izgradnja gasne mreže
Grejanje: ne
Internet/telefon: da
Kanalizacija: ne, u toku je izgradnja kanalizacione mreže u naselju
Pristupne saobraćajnice: da, Pegionalni put R 104 – 0km, Auto put E 75 11,5 km