ZGRADA UPRAVE + PRATEĆI OBJEKTI, Ravno Selo

OPŠTI PODACI O LOKACIJI: 

Vlasništvo: ,, Carnex’’ a.d.
Adresa: JNA 67, Ravno Selo
Ukupna površina zemljišta: 28 a 29 m2, parcelni broj 1376 k.o. R. Selo
Kontakt telefon: +381 21 705 028; +381 21 7954 076; +381 21 7954 056 Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Vrbas.
Naziv objekta (hale): Upravna zgrada – RJ Bačka
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale) : Upravna zgrada 367,2 m2 + prateći objekti površine 438 m2 (magacini, garaže, pomoćni objekti...)
Godina gradnje: 1925. 
Dimenzije (m × m): Upravna zgrada 27,2 x 13,5 x 3,2 - 4 m + prateći objekti površine I - 200 m2; II - 50 m2; III - 45 m2; IV - 45 m2; V - 40 m2; VI - 24 m2; VII - 15 m2; VIII - 12 m2; IX - 7 m2 
Tip konstrukcije: prizemna zgrada od opeke
Trenutno stanje: slabo održavano
Namena objekta: administrativni poslovi itd.
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije Ravnog Sela  (Sl.list opštine Vrbas 12/2008, 20/12)
Prenamena: kompatibilna namena 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne, u toku izgradnja gasne mreže
Grejanje: da
Internet/telefon: da
Kanalizacija: ne
Pristupne saobraćajnice: da