ZGRADA STOLARSKE RADIONICE SA APOTEKOM, Savino Selo

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: ,, Carnex’’ a.d.
Adresa: Maršala Tita 19, Savino Selo
Ukupna površina zemljišta: -
Kontakt telefon: +381 21 705 028; +381 21 7954 076; +381 21 7954 056 Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Vrbas.
Naziv objekta (hale): Zgrada stolarske radionice sa apotekom – radna jed. S.Selo
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale) : 329,42m2 
Godina gradnje: 1926. 
Dimenzije (m × m): 10,7 x 8,2 x 3 – radionica, 9,45 x 10 x 3 – apoteka
Tip konstrukcije: prizemna zgrada, oblik slova L 
Trenutno stanje: slabo održavano
Namena objekta: kao radionica i poljoprivredna apoteka
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije Savinog Sela sa detaljnom regulacijom javnog građevinskog zemljišta  (Sl.list opštine Vrbas 12/2008)
Prenamena kompleksa: Prenamena : kompatibilna namena   

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da, spoljni priključak
Voda: da, spoljni priključak
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne/ne
Kanalizacija: ne
Pristupne saobraćajnice: da