MAGACIN KOOPERACIJE, Savino Selo

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: ,, Carnex’’ a.d.
Adresa: Maršala Tita 92, Savino Selo
Ukupna površina zemljišta: (parcelni broj 619,619/1,619/2 i 620 k.o. S.Selo)
Kontakt telefon: +381 21 705 028; +381 21 7954 076; +381 21 7954 056 Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Vrbas.
Naziv objekta (hale): Magacin kooperacije sa pratećim objektima radna jed. S.Selo
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale) : 687,17m2 ; 
Godina gradnje: 1953. i 1976.
Dimenzije (m × m): -
Tip konstrukcije: prizemna zgrada, zidana sa opekom
Trenutno stanje: slabo održavano
Namena objekta: skladiš. semena, veš. đubriva, garažiranje meh. itd
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da 
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne/ne
Kanalizacija: ne
Pristupne saobraćajnice: da