AD ''CENTRAL'' VRBAS - Hotel “Bačka“

OPŠTI PODACI O LOKACIJI: 

Vlasništvo: AD ''Central'' Vrbas
Adresa: Maršala Tita 92
Ukupna površina zemljišta: / 
Kontakt telefon: +381 656564 501,  Anica Vujičić 
Naziv objekta (hale): Hotel “Bačka“
Namena: zakup
Ukupna površina objekta (hale):  294 m2
Godina gradnje: 1980 g.
Dimenzije (m × m): /
Tip konstrukcije: zidana
Trenutno stanje: dobro
Namena objekta: poslovni
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa (tehnološkog procesa) obavezna je izrada urbanističkog projekta
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da  

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da
Voda: gradska vodovodna mreža
Vazduh pod pritiskom: da
Priključak za gas: ne
Grejanje: da
Internet/telefon: ne
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da