AD ''CENTRAL'' VRBAS - Bife “Zelengora“

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: AD '' Central'' Vrbas
Adresa: Trg Moše Pijade 7
Ukupna površina zemljišta: /
Kontakt telefon: +381 656564 501,  Anica Vujičić 
Naziv objekta (hale): Bife “Zelengora“
Namena: Prodaja i zakup
Ukupna površina objekta (hale):  141 m2
Godina gradnje: 1992 g.
Dimenzije (m × m): /
Tip konstrukcije: zidana
Trenutno stanje: dobro
Namena objekta: poslovni
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena : kompatibilna namena 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da
Voda: gradska vodovodna mreža
Vazduh pod pritiskom: da
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da