AD ''CENTRAL'' VRBAS - Restoran ''Bačka''

OPŠTI PODACI O LOKACIJI: 

Vlasništvo: AD ''Central''
Vrbas Adresa: Kozaračka 3
Ukupna površina zemljišta: 25 a  89 m2
Kontakt telefon: +381 656564 501,  Anica Vujičić 
Naziv objekta (hale): Restoran ''Bačka''
Namena: Prodaja i zakup
Ukupna površina objekta (hale) : 218 m2
Godina gradnje: 1960 g.
Dimenzije (m × m): /
Tip konstrukcije: zidana
Trenutno stanje: solidno
Namena objekta: poslovni
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa (tehnološkog procesa) obavezna je izrada urbanističkog projekta 

INFRASTRUKTURA:  

Električna energija: da
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: da
Priključak za gas: ne
Grejanje: da
Internet/telefon: ne
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da