AD ''CENTRAL'' VRBAS - Gradska kafana

OPŠTI PODACI O LOKACIJI: 

Vlasništvo: AD '' Central'' Vrbas
Adresa: Maršala Tita 85
Ukupna površina zemljišta: /
Kontakt telefon: +381 656564 501, Anica Vujičić 
Naziv objekta (hale): Gradska kafana
Namena: Prodaja i zakup
Ukupna površina objekta (hale):  826 m2
Godina gradnje: 1960 g.
Dimenzije (m × m): /
Tip konstrukcije: zidana
Trenutno stanje: dobro
Namena objekta: poslovni
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan detaljne regulacije bloka ,,35“ (Sl.list opštine Vrbas  03/05)
Prenamena : kompatibilna namena  

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da
Voda: gradska vodovodna mreža
Vazduh pod pritiskom: da
Priključak za gas: ne
Grejanje: da
Internet/telefon: ne
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da