OBJEKAT U PRIVATNOM VLASNIŠTVU - Poslovni prostor

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:  

Vlasništvo: Dragan Brdar
Adresa: Kozaračka br.3, Vrbas
Ukupna površina zemljišta: 776m2
Kontakt telefon: 064/24-64-242
Naziv objekta (hale): Poslovni prostor
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale): 588 m2+ podrum 24 m2+ pomoćni objekat 84 m2
Godina gradnje: 
Dimenzije (m × m): Prizemlje, sprat, potkrovlje 14x14; podrum 23m2; pomoćni objekat 14x6.
Tip konstrukcije: zidana 
Trenutno stanje: Objekat nije završen
Namena objekta: poslovni prostor
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa (tehnološkog procesa) obavezna je izrada urbanističkog projekta 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: dozvola za priključak
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: UTU uslovi za gasni priključak
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da