OBJEKAT U PRIVATNOM VLASNIŠTVU - Proizvodna hala

OPŠTI PODACI O LOKACIJI: 

Vlasništvo: g-din Dragan Brdar
Adresa: 5. reon, put ka Bačkom Dobrom Polju, 21460 Vrbas
Ukupna površina zemljišta: 10.400m2
Kontakt telefon: +381 64 893 99 13
Naziv objekta (hale): proizvodna hala
Namena: prodaja 
Ukupna površina objekta (hale) 980m2
Godina gradnje: 2012.
Dimenzije (m × m): 24 × 40m
Tip konstrukcije: zidana
Trenutno stanje: dobro
Namena objekta: proizvodnja
Objekti imaju građevinsku dozvolu: objekat je u postupku legalizacije
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: ne

INFRASTRUKTURA:  

Električna energija: da
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: da
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: ne/da
Kanalizacija: ne
Pristupne saobraćajnice: da