„EXTRA AUTO“ - „Florida“ d.o.o.

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: Extra auto
Adresa: Narodnog fronta bb (pijačni parking), 21460 Vrbas
Ukupna površina zemljišta: 300 m2   
Kontakt telefon: +381 64 893 99 13, G-din Milutin Perunović
Naziv objekta (hale): „Florida“ d.o.o.
Namena: prodaja i zakup Ukupna površina objekta (hale): 300m2
Godina gradnje: 1998.
Dimenzije (m × m): I – 20 × 10m + II – 6 × 10m+ III - 6 × 10m
Tip konstrukcije: zidana
Trenutno stanje: odlično
Namena objekta: poslovni
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa (tehnološkog procesa) obavezna je izrada urbanističkog projekta 

INFRASTRUKTURA:

Električna energija: da
Voda: da
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne
Grejanje: da
Internet/telefon: da
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da