„BETON NSD“ D.O.O. - Ciglana

OPŠTI PODACI O LOKACIJI:

Vlasništvo: g-din Milovanović Božidar
Adresa: Petra Drapšina 1, 21460 Vrbas
Ukupna površina zemljišta: 06ha 71a 10m2
Kontakt telefon: +381 63 520 818, g-din Božidar Milovanović
Naziv objekta (hale): ciglana
Namena: prodaja i zakup Ukupna površina objekta (hale) 1.360m2
Godina gradnje: 1973.
Dimenzije (m × m): 20 × 68m
Tip konstrukcije: zidana, opeka
Trenutno stanje: odlično
Namena objekta: poslovni
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Planski akt: Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Vrbas (Sl.list opštine Vrbas 3/11, 11/14)
Prenamena kompleksa: kod promene namene postojećih kompleksa (tehnološkog procesa) obavezna je izrada urbanističkog projekta

INFRASTRUKTURA: 

Električna energija: da
Voda: gradska vodovodna mreža
Vazduh pod pritiskom: ne
Priključak za gas: ne
Grejanje: ne
Internet/telefon: da
Kanalizacija: ne
Pristupne saobraćajnice: da